Disgrifiad o’r Digwyddiad


Bydd Dathliad o’r Celfyddydau, a noddir gan Wales & West Utilities, yn cael ei gynnal
yn Theatr y Sherman ar nos Iau 2 Rhagfyr 2021

Gan adeiladu ar lwyddiant Seremoni Wobrwyo 2020 C&B Cymru, bydd y digwyddiad yn
cael ei ffrydio’n fyw i gynulleidfa fyd-eang ac yn cynnwys perfformiadau a ffilmiau wedi’u creu’n arbennig.
Os yw cyfyngiadau’n caniatáu, gwahoddir nifer fach o westeion i ddod.

Yn ystod y noson, bydd hyd at chwe sefydliad celfyddydol yn derbyn gwobr ariannol o £1,000,
gan gydnabod gwaith eithriadol yn ystod y pandemig. Bydd un ohonynt yn derbyn prif wobr o £2,500.

Cyhoeddir “galwad cofrestr” o partneriaid y sector preifat hefyd yn ystod y digwyddiad a bydd pob
un yn derbyn tystysgrif cydnabyddiaeth o’u hymrwymiad i’r celfyddydau. Yn olaf, enwir unigolyn
o fusnes yn “Ymgynghorydd y Flwyddyn” i gydnabod arbenigedd a chyngor hanfodol a roddwyd
yn ystod 2020/21, a helpodd i sicrhau goroesiad eu partner celfyddydol.

Bydd gwesteion enwogion yn cyhoeddi’r enillwyr a bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn ddwyieithog

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Iau 2 Medi.

Lawrlwythwch y Ffurflenni Enwebu yma


Noddir Dathliad o’r Celfyddydau 2021 gan


Partneriaid Gwobr


Partneriaid y Digwyddiad


Cefnogwch Ni


Mae C&B Cymru yn elusen gofrestredig. Mae’r tîm bach yn gweithio’n ddiflino i gefnogi gwaith hanfodol sefydliadau celfyddydol ac artistiaid unigol ledled Cymru. Byddai hyn yn syml yn amhosibl heb haelioni ein holl bartneriaid a chefnogwyr.
Os hoffech roi rhodd i’n helpu i barhau â’r gwaith gwerthfawr hwn sydd ei angen
yn fawr, cliciwch ar y ddolen ddiogel isod.